728 x 90

سرکوب زنان,

کشف سر بریده شده یک زن در بندر عباس، جنایتی تکان‌دهنده در حکومت زن‌ستیز آخوندی

-

قتل و جنايت بخصوص در مورد زنان در رژيم آخوندى يك روال عادى شده است
قتل و جنايت بخصوص در مورد زنان در رژيم آخوندى يك روال عادى شده است
به نوشته سایت حکومتی خبر آنلاین در محله ”نخل ناخدا “ در بندرعباس سربریده یک زن کشف شد.

پاسدار مهدی بهرامی معاون اجتماعی نیروی انتظامی هرمزگان ضمن تأیید خبر پیدا شدن سر بریده یک زن گفت: هنوز هویت این زن شناسایی نشده است.

این ماجرا از نیمه آذرماه زبان به زبان نقل شده است ولی تا امروز هیچ‌یک از مقامهای رژیم در شهر بندرعباس درباره آن موضعی نگرفته بود.

محل ”نخل ناخدا “در جنوب‌شرقی بندرعباس قرار دارد که بلوار خلیج فارس انتهایی‌ترین نقطه آن محسوب می‌شود و پس از آن زمینهای خالی منتهی به فرودگاه بندرعباس است.

یکی از شهروندان محله نخل ناخدا گفت: ”این سر بریده در جوار انبار یک شرکت فروشنده لوازم آرایشی بهداشتی کشف شده است “.

در حاکمیت زن‌ستیز آخوندی که انواع جنایت علیه زنان مانند اسیدپاشی و تجاوز و بریدن لب و صورت زنان با تیغ توسط باندهای مافیایی حکومتی صورت می‌گیرد، کشف سربریده شده یک زن چندان تعجبی بر نمی‌انگیزد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/11fe8b6e-424e-412c-a76b-2b34133bd7e1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات