728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهاى ايران,اخبار اعتراضي,

۵رشته اعتصاب و اعتراض فرهنگیان، کارگران و کارمندان در سنندج، کرمانشاه و مرند

-

تجمع معلمان آزاده در کرمانشاه - آرشيو
تجمع معلمان آزاده در کرمانشاه - آرشيو
دوشنبه دوم آذر 94، پنج رشته اعتصاب و اعتراض اقشار مختلف در سه شهر میهن جریان داشت:

سنندج - تجمع اعتراضی گروهی از فرهنگیان در مقابل درمانگاه فرهنگیان
جمعی از فرهنگیان شهرستان سنندج در اعتراض به ندادن خدمات درمانی از طرف درمانگاه فرهنگیان و گرفتن مبالغ زیادی بابت ارائه خدمات درمانی از طرف این درمانگاه، در محل این درمانگاه در خیابان موسوم به پاسداران تجمع کردند.

سنندج - تجمع اعتراضی گروهی از پرسنل خدمات شهری در مقابل شهرداری مرکزی
تعدادی از پرسنل خدماتی و شرکتی شهرداری سنندج در اعتراض به ندادن حقوق آبان ماه در محل امور مالی شهرداری سنندج درخیابان موسوم به امام روبه‌روی مسجد جامعه تجمع کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات و گرفتن مطالبات خود شدند.

کرمانشاه - تجمع اعتراضی گروهی از پرسنل درمانگاه بوعلی سینا
جمعی از پرسنل درمانگاه شبانه روزی بوعلی واقع در شهرک موسوم به شهید سهیلی در اعتراض به ندادن 5ماه حقوق در محل این درمانگاه که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی است تجمع کردند.

تجمع اعتراضی گروهی از کارگران در مقابل استانداری کرمانشاه
گروهی از کارگران شرکتهای مختلف در کرمانشاه در اعتراض به اخراج از کار در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کرده و خواهان بازگشت به کار و تعیین تکلیف وضعیت شغلی خودشان شدند.

اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه تبریز کف در مرند
روز دوشنبه 2آذر 94 کارگران کارخانه تبریز کف در مرند به‌خاطر اعتراض به بی‌عملی مقامات دست‌اندرکار در پرداخت ٢۴ماه مطالباتشان و اعتراض به وعده‌های عملی نشده دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/62689f3e-94c9-4e1f-9e33-aa4f9bea167b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات