728 x 90

تشدید سرکوب ,

رژیم ایران در قعر جدول ”شکاف جنسیتی ”مجمع جهانی اقتصاد

-

سرکوب زنان در ایران در زیر حاکمیت آخوندها
سرکوب زنان در ایران در زیر حاکمیت آخوندها
مجمع جهانی اقتصاد اعلام کر‌د رژیم ایران در قعر جدول ”شکاف جنسیتی ”قرار دارد.

این مجمع روز پنجشنبه 28آبان 94 گزارشی از شکاف جنسیتی و فاصله میان زنان و مردان کشورهای مختلف در بهره‌مندی از فرصتها و مشارکت در امور مختلف منتشر کرده است.

بنابر‌این گزارش ایسلند، نروژ، فنلاند، سوئد و ایرلند از حیث برابری جنسیتی بهترین وضعیت را در میان ۱۴۵ کشور بررسی شده دارند. رژیم ایران نیز در میان کشورهای بررسی شده در قعر فهرست است.

در ایران، نرخ مشارکت زنان در بازار کار، سطح درآمد آنها، تعداد نمایندگان زن در مجلس و در مقامهای عالی دولتی، همگی در مقایسه با کشورهای دیگر جهان نابرابری بیشتری را نشان می‌دهد.

روز چهارشنبه 27آبان 94 آخوند مرتجع یوسف طباطبایی‌نژاد نماینده خامنه‌ای در اصفهان گفته بود: ”باید فعالیت زنان در مغازه‌ها و ادارات و شرکتها ممنوع باشد“.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9af0df2b-85aa-4259-9b64-d3f6d1382c5b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات