728 x 90

اخبار اعتراضي,

تجمع اعتراضی بیش از ۵۰۰تن از مالباختگان در مشهد

-

 -
-
امروز دوشنبه 18آبان 98 مالباختگان مؤسسه غارتگر «پدیده شاندیز» در مقابل دادستانی ارتجاع مشهد تجمع کردند و نسبت به از بین رفتن اموالشان توسط باندهای غارتگر حکومت آخوندی اعتراض کردند.
در جریان این تجمع یکی از مالباختگان به‌خاطر فشارهای وارده از حال رفت و بر زمین افتاد. قضاییه آخوندها در همدستی با باندهای غارتگر این پرونده دزدی را دنبال نمی‌کند.
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/35b7b2db-f0fa-4e48-ab35-9ea51a4250b9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات