728 x 90

جام زهر اتمى,اختلافات سیاسی در ایران,

آخوند امامی کاشانی در نمایش جمعهٴ تهران: باید جلوی نفوذ را گرفت

-

آخوند امامی کاشانی در نمایش جمعهٴ تهران
آخوند امامی کاشانی در نمایش جمعهٴ تهران
آخوند امامی کاشانی در نمایش جمعه‌بازار روز 15آبان در دانشگاه تهران با گوشزد کردن حدود و اختیارات ولی‌فقیه و تأکید بر این‌که هرچه او بگوید قانون است، ضعف و ذلت ولی‌فقیه در مهار باندهای حکومتی را به نمایش گذاشت.

آخوند امامی کاشانی از جمله گفت: یکی ممکن است از یک نکته چنین استفاده کند، یکی دیگر از نکته دیگری استفاده کند. حقیقت مطلب این است که این مسائل اولاً استفاده از منابع دینی ولو برای همه آزاد است، ولیکن (مسموع) نیست. در نظام جمهوری اسلامی، این از اختیارات و حقوق رهبر و ولی اسلام ولی‌فقیه است. بنابراین ممکن است اشخاص نظرات مختلف بدهند، ولی نظر (متبع) و نظر (مسموع) و قانونی، نظری است که ولی امر می‌دهد.

آخوند امامی کاشانی با یادآوری اختیارات ولی‌فقیه به دلواپسان نظام گوشزد کرد ولی‌فقیه بر اساس مصالح کشور از برجام حمایت کرده است.

گماشته خامنه‌ای در نمایش جمعهٴ تهران در ادامه حملات روزهای اخیر به باند رفسنجانی-روحانی، بدون اشاره مستقیم به آنها گفت: «در قصه برجام و این همه مذاکرات، ما فهمیدیم دشمنان اسلام چه می‌خواهند ایران را، می‌خواهند ایران را اصلاً محوش بکنند، این اصلاً هدفی است که استکبار جهانی دارد. بنابر‌این وضعی که ما الآن در دنیا داریم می‌بینیم، این تجربه است، این تجربه خوب باید جلوی نفوذ را گرفت. جلوی نفوذ را گرفتن هم طبیعی است که وقتی انسان می‌خواهد جلو نفوذ را بگیره، با حصار ببندد حصار... باید کشور حصار داشته باشد. یعنی اقتصادش حصار داشته باشد، سیاستش حصار داشته باشد.»...