728 x 90

جام زهر اتمى,اختلافات سیاسی در ایران,

وحشت آخوند رئیسی دادستان کل رژیم: خطر نفوذ دشمن حس می‌شود

-

آخوند ابراهیم رئیسی دادستان کل رژیم آخوندى
آخوند ابراهیم رئیسی دادستان کل رژیم آخوندى
آخوند ابراهیم رئیسی دادستان کل رژیم روز چهارشنبه 13آبان با نگرانی گفت: امروز خطر نفوذ دشمن در منطقه و کشور حس می‌شود، دشمن می‌خواهد از مردم و مسئولان نسبت به نظام سلطه و فرهنگ آمریکایی حساسیت زدایی کند.

وی نسبت به زهرخوران در سایر عرصه‌ها گفت: بعد از مسأله برجام موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد مراقبت در حوزه فرهنگی است. در حوزه اقتصادی نیز باید در مقابل هجوم کالاهای آمریکا و سبک زندگی آمریکایی ایستاد.

ابراهیم رئیسی افزود: آمریکاییها در نفوذ سیاسی به‌دنبال آن هستند که بر شخصیتهای سیاسی و چهره‌های شاخص اثرگذاری کنند. آنها می‌خواهند کاری کنند که مسئولان ما بگویند که باید تغییر ایجاد کرد اما چه تغییری؟ تغییر در ارزشها، آرمانها… آنها می‌خواهند با حرکت سیاسی کاری کنند که نسبت به نظام سلطه و آمریکا حساسیت زدایی شود.

آخوند رئیسی افزود: پیام ما در این اجتماع این است که اجازه نخواهیم داد نفوذ آمریکا در حوزه‌های مختلف در کشور وجود داشته باشند.

خاطرنشان می‌شود آخوند روحانی روز چهارشنبه 13آبان به باند خامنه‌ای هشدار داد و گفت: نباید عده‌یی با کلمه «نفوذ» بازی کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات