728 x 90

تشدید سرکوب ,

سالانه ۱۵۰ هزار نخبه از ایران تحت حاکمیت آخوندها فرار می‌کنند

-

تجمع دانشجویان و نخبگان  - آرشیو
تجمع دانشجویان و نخبگان - آرشیو
محمد حسین کفشرانی از مقامهای وزارت آموزش و پرورش رژیم روز چهارشنبه 29مهر 1394 اعتراف کرد: سالانه 150هزار نخبه با ارزش ریالی 50 میلیارد دلار از کشور خارج می‌شوند.

وی هشدار داد: فرار مغزها از جمله آسیب‌های ناشی از عدم تربیت دانش‌آموزان متعهد است. وی راه‌حل این مشکل را به کارگیری خانواده‌های پاسداران و کشته‌های جنگ ضدمیهنی در ایران دانست.