728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهاى ايران,

تشکیل حلقه انسانی توسط معلمان همدان + فیلم

-

تشکیل حلقه انسانی توسط معلمان همدان
تشکیل حلقه انسانی توسط معلمان همدان
16مهر94- معلمان همدان در تجمع اعتراضی خود که در همبستگی با معلمان سراسر کشور خواستار آزادی همکاران دربندشان و رفع تبعیض از معلمان شده بودند در یک اقدام ابتکاری در محل اداره کل آموزش پرورش استان حلقه انسانی تشکیل دادند.