728 x 90

جام زهر اتمى,

هشدار روزنامه حکومتی رسالت در ادامه جنگ باندهای حکومتی: ”مذاکرات با آمریکا ممنوع“

-

مذاکرات هستهای
مذاکرات هستهای
به دنبال سخنان روز چهارشنبه خامنه‌ای، روزنامه رسالت متعلق به باند فاشیستی مؤتلفه در سرمقاله امروز 16مهر خود با عنوان ”مذاکرات با آمریکا ممنوع“ نوشت: «مذاکرات یکسویه، یک طرفه و صددرصد به زیان ماست و اگر هم گاهی به تعهد خود عمل می‌کنند صرفاً برای طراحی یک دام برای اجرای نقشه‌های ظالمانه و فریبنده است.
برخی بر این گمان هستند ’برجام’ فصل جدیدی از مناسبات ما با آمریکا و غرب می‌گشاید، لذا نباید هر حرفی را زد و هر عملی را انجام داد. اینان فکر می‌کنند ما با برجام به سمت تشنج‌زدایی با آمریکا پیش می‌رویم. این تصور صددرصد غلط است. همین تصور را برخی در زمان امام داشتند، فکر می‌کردند با پذیرش قطعنامه 598 ما به سمت عادی‌سازی با غرب و رفع تشنج پیش می‌رویم».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/073f5c73-dda9-42af-b9bc-9a0602de846c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات