728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهای ایران,اخبار اعتراضی,

تجمع معلمان در تهران و همدان با خواست آزادی معلمان زندانی

-

تجمع معلمان در تهران - آرشیو
تجمع معلمان در تهران - آرشیو
روز دوشنبه ۱۳مهرماه ۹۴ جمعی از معلمان تهران در میدان ونک نزدیکی گاندی تجمع اعتراضی برپا کردند. معلمان معترض پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن خواستار آزادی معلمان زندانی و پاسخ به مطالباتشان شدند.
 
همزمان در همدان نیز معلمان و فرهنگیان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند، خواسته معلمان همدان نیز آزادی معلمان زندانی بود. آنها به تبعیض و رسیدگی نکردن به خواسته‌ها و مطالباتشان اعتراض کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/385da45f-7d89-461b-9704-c64929862d40"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات