728 x 90

تشدید سرکوب ,

دستگیری ۱۰هزار نفر در استان کرمانشاه تنها در ۶ماه اول سال جاری

-

دستگیری گسترده به بهانه‌های آخوندساخته جهت ایجاد رعب و وحشت از ترس بالا گرفتن اعتراضات
دستگیری گسترده به بهانه‌های آخوندساخته جهت ایجاد رعب و وحشت از ترس بالا گرفتن اعتراضات
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا 11مهر 94 پاسدار منوچهر امان اللهی سرکرده نیروی انتظامی استان کرمانشاه در مراسم صبحگاه مشترک نیرو‌های نظامی و انتظامی این استان اعلام کرد 10هزار نفر تحت عناوین اتهامات مختلف در شش ماهه ابتدای سال دستگیر شدند.

این پاسدار در مورد ابعاد سرکوب گفت: «هزار مأموریت در حوزه انتظامی استان تنها طی یک شبانه‌روز انجام می‌شود».