728 x 90

فقر و بيكارى,

مرودشت و خرامه - تعطیلی ۱۵کارخانه برنج

-

منطقه مرودشت، خرامه و کامفیروز
منطقه مرودشت، خرامه و کامفیروز
10مهر 94 - به علت سیاستهای ضد ملی رژیم طی سالهای اخیر در امر آبخیز داری و ادامه این روشها در دولت حسن روحانی در منطقه مرودشت، خرامه و کامفیروز بسیاری از اراضی کشاورزی و باغها از دور محصول دهی خارج شده‌اند. در خرامه 15کارخانه برنج کوبی و شالی‌کوبی تعطیل شده‌اند، علت آن هم از میان رفتن شالیکاری در این منطقه است.

شایان ذکر است منطقه مرودشت، خرامه و کامفیروز به‌اندازه مصرف سال استان فارس تولید برنج داشت. شالیکاری شغل اصلی مردم این منطقه بود. اهالی منطقه سدسازی بی‌رویه را و حفر چاه‌های عمیق بی‌رویه را یکی از عوامل خشک شدن رودخانه کرکه می‌دانند که آب مزارع شالیکاری را تأمین می‌کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8c6aa6bf-aed0-4dcc-86a0-01c429cd5dec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات