728 x 90

فقر و بيكارى,

اعتراف یک کارگزار رژیم به حقوق ناچیز زنان و سپردن کارهای مردانه به زنان

-

--
--
دوشنبه 30شهریور 94 ابوالفضل فتح اللهی تحت عنوان نایب‌رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایسنا ضمن اذعان به این‌که در کشور هم‌اکنون بسیاری از بنگاههای اقتصادی تعطیل شده‌اند گفت: امروز می‌بینیم شغل‌هایی که باید به دست مردان سپرده شود با حقوق ناچیز در اختیار زنان قرار می‌گیرد در حالی‌که شرایط این کارها برای زنان مناسب نیست و در نتیجه به مشاغل خدماتی روی می‌آورند تا گذران زندگی کنند و متأسفانه برخی کارفرمایان با نازلترین قیمت و دستمزد ناچیز زنان را به کار می‌گیرند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1c9be1d4-3c45-4238-bce2-9ed1a8a54e56"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات