728 x 90

سرکوب زنان,تشدید سرکوب ,

طرح قرون وسطایی توقیف خودرو رانندگانی که کشف حجاب می‌کنند

-

سرکوب زنان در خودروهای شخصی
سرکوب زنان در خودروهای شخصی
21شهریور 94 - پاسدار اشتری سرکرده نیروی انتظامی در وحشت از خیزشهای اجتماعی به‌منظور ایجاد رعب خود به صحنه آمد و به خبرگزاری نیروی تروریستی قدس گفت: خودروی رانندگانی که کشف حجاب کنند توقیف می‌شود.
پاسدار حسین اشتری در حاشیه بازدید از مرز مهران اذعان کرد: طرح برخورد با رانندگانی که در خودرو کشف حجاب می‌کنند از ماههای گذشته در کشور شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. خودروی این رانندگان نیز توقیف می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/60b9686c-aa54-49c0-b810-295f46cdc75c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات