728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

یورش گارد ویژه زندان مرکزی زاهدان به دو زندانی سیاسی

-

زندانیان  سیاسی ایرج محمدی و محمد امین آگوشی در زندان مركزى زاهدان
زندانیان سیاسی ایرج محمدی و محمد امین آگوشی در زندان مركزى زاهدان
گارد ویژه زندان مرکزی زاهدان به دو زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی و معلم زندانی محمد امین آگوشی یورش برد و آنها را با ضربات باتون وحشیانه کتک زد و سپس با دست‌بند، پابند و چشم‌بند به بند 5 این زندان منتقل کرد.
هم‌اکنون این دو زندانی سیاسی را در راهرو این بند جای داده‌اند و از هر گونه امکانات اولیه انسانی می‌باشند.
بند 5زندان مرکزی زاهدان محل نگهداری بیمارانی است که دارای بیماریهای مسری مانند سل و هپاتیت است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b85ab6ed-ceaa-490e-bdcd-a1b303879de6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات