728 x 90

سرکوب زنان,تشدید سرکوب ,

۲۲۰۰ دختر به‌دلیل این‌که معلم مرد داشتند از تحصیل بازماندند

-

بازماندن دختران از تحصیل به دلیل داشتن معلم مرد
بازماندن دختران از تحصیل به دلیل داشتن معلم مرد
مرضیه گرد معاون وزیر آموزش و پرورش رژیم به یک فقره از محدودیتهای ارتجاعی و قرون‌وسطایی حکومت آخوندی برای دختران اذعان کرد و گفت: 2200 دختر به‌دلیل این‌که معلم مرد داشتند از تحصیل بازمانده بودند.
به گفته وی مشکلات خاصی نیز در خوابگاههای دخترانه در شهرستانها وجود دارد. این کارگزار رژیم افزود: ورزش کارکنان زن دستگاهها مدتهاست که مغفول مانده در حالی‌که می‌توانیم همکاران زن را وارد این حیطه بکنیم.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b08593dd-2b9b-45f6-8d93-09fb45268411"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات