728 x 90

اخبار يمن,

صنعا، خود را برای پاکسازی از شبه‌نظامیان حوثی آماده می‌کند

-

--
--
ارسال نیرو و تسلیحات و تجهیزات نظامی ائتلاف عربی به استان مأرب در یمن هم‌چنان ادامه دارد.
تلویزیون العربیه:
آماده‌سازی برای عملیات «سیل بنیان‌کن» به‌منظور آزادسازی صنعاء پایتخت اشغال شده یمن ادامه دارد. ائتلاف عربی به همین منظور به ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی به استان همجوار صنعا یعنی مأرب ادامه می‌دهد. طرحی برای غلبه بر دشمن در استانهای الجوف و صعده وجود دارد تا در کنار مأرب محورهای شروع عملیات بزرگ آزادسازی صنعاء توسط نیروهای ائتلاف و مقاومت مردمی و ارتش ملی یمن را تشکیل دهد.

ائتلاف عربی استان مأرب را دروازه‌یی برای آزادسازی صنعاء پایتخت یمن از دست حوثیها قرار داده است. ائتلاف عربی، تجهیزات و تسلیحات نظامی فراوانی به این استان سرازیر کرده و هزاران رزمنده از قبایل و مقاومت را بسیج کرده است تا برای عملیات بزرگ آزادسازی صنعاء به‌کار گرفته شوند. در همین راستا عملیات در استان شبوه در مجاورت مأرب و همچنین مناطق داخلی مأرب برای پاکسازی کامل این استانها گسترش یافته است.
صنعاء در مرکز غربی یمن واقع شده است و 2200 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. دو حصار جغرافیایی و قبایلی این شهر را احاطه کرده است.
حصار جغرافیایی شامل سلسله جبالی در شرق و ارتفاعات صمع در شمال و ارتفاعات عصر و عطان و عیبان در غرب است. دیکتاتور مخلوع یمن این ارتفاعات را به مواضع و پادگانهای نظامی به‌ویژه برای گارد جمهوری سابق که نیمی از ارتش یمن را در بر می‌گرفت، تبدیل کرده است. از جمله پادگانها می‌توان از پادگان نیروهای ویژه در ارتفاعات عصر و تیپهای موشکی در ارتفاعات عطان و تیپ احتیاط وابسته به گارد جمهوری در ارتفاعات سواد حزیز و ارتفاعات نقم در جنوب و شرق پایتخت و سه تیپ دیگر در ارتفاعات صمع در شمال شرق پایتخت نام برد. دو تیپ نیز در شمال غربی صنعاء قرار دارند. هواپیماهای ائتلاف این پادگانها را پیوسته بمباران کردند.
اطراف صنعاء از چهار طرف توسط قبایل کنترل می‌شود. در سمت شرق قبایل خولان سبأ متمرکز هستند. این قبایل در بحران یمن ظاهراً بی‌طرف بودند اما تعدادی از افراد آنها در کنار حوثیها می‌جنگند. در سمت شمال قبایل أرحب و نهم وفادار به دولت قانونی حضور دارند. در سمت غرب قبایل همدان هستند که به سمت شهر عمران گسترش یافته‌اند. دسته‌یی از این قبایل با دولت قانونی و دسته دیگر با حوثیها هستند. در سمت جنوب غربی نیز بخشی از قبایل با کودتاگران حوثی و بخشی دیگر با مقاومت هستند. اما در جنوب صنعاء، قبایل سنحان و بلاد روس از بزرگترین قبایل هوادار دیکتاتور مخلوع علی عبدالله صالح هستند. اکثر فرماندهان ارتش و گارد جمهوری سابق یمن از همین قبایل هستند.
این موانع نظامی و جغرافیایی و قبایلی که شهر صنعاء را احاطه کرده است، چالشهایی است که باید در عملیات آزادسازی صنعا توسط ائتلاف عربی و نیروهای مقاومت مردمی حل و فصل شوند.