728 x 90

اخبار عراق,اخبار خليج فارس,اخبار خاورمیانه,دخالتها

تلویزیون الجزیره: تظاهر کنندگان عراقی در میدان تحریر علیه رژیم ایران شعار می‌دهند

-

 -
-
به گزارش تلویزیون الجزیره روز شنبه 31مرداد 94 تظاهر کنندگان در میدان تحریر بغداد علیه رژیم ایران شعار دادند و پلاکاردهایی را بلند کردند که خواهان اعدام نوری مالکی و جلوگیری از دخالت رژیم ایران در امور عراق شده بود.

 

 
تظاهر کنندگان میان محاکمه مالکی و توقف دخالتهای رژیم ایران در عراق ارتباط قائل هستند. نزدیک به یک ماه است که هزاران عراقی در استانهای میانی و جنوبی عراق به خیابانها می‌آیند، شعارهای معترضان در این دور پیشرفت داشته است، از یک طرف خواهان مبارزه با فساد و فراهم کردن خدمات اساسی برای شهروندان هستند و از طرف دیگر خواهان محاکمه فاسدان هستند.

 

 
سازمان شفافیت بین‌المللی عراق را در صدر کشورهای فاسد جهان قرار داده است.
صداها برای تغییر بلندتر شده است. شعارها به محاکمه نخست‌وزیر سابق عراق نوری مالکی رسیده است. مالکی به مدت هشت سال به عراق حاکمیت کرد و بر سیاست فرقه‌گرایی تکیه کرد، سیاستی که عراق را در فساد و درگیریها غرق کرد و آن را چندین دهه به عقب بازگرداند
این مرد که هواداری‌اش به رژیم تهران را مخفی نمی‌کند و به نیابت از آنها حکومت می‌کرد از نظر تظاهر کنندگان و حتی بعضی از مراجع دینی مسؤل وخامت اوضاع در کشور است.
در دوران حاکمیت مالکی عراق شاهد بحرانهای اقتصادی و وخامت بخش خدمات و گسترش پدیده فساد تا بالاترین سطح خود شد.
مردم عراق همچنین از دخالتهای رژیم ایران در امور دولتی که قرار بود حاکمیت مستقل داشته باشد خشمگین‌اند.
آنها شعار می‌دهند: رژیم ایران اخراج اخراج
عراق بر سر دوراهی بسیار سختی است از نظر تظاهر کنندگان برگ فرقه‌گرایی که علیه بحرانها به‌کار گرفته می‌شد دیگر فایده ندارد.