728 x 90

اخبار دانشجویی,

اعتراض دانشجویان کوی دانشگاه تهران

-

تجمع اعتراضی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران - آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان در کوی دانشگاه تهران - آرشیو
دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از واگذاری خوابگاه به دانشجویان سنواتی، در میدان کوی تجمع کردند.
این حرکت اعتراضی که امروز چهارشنبه 21مرداد صورت گرفت، دومین حرکت اعتراضی دانشجویان طی چند روز گذشته است. روز 19مرداد 94 نیز تجمع مشابهی برگزار شد.