728 x 90

اخبار اعتراضي,

اعتراض مغازه‌داران و تاکسی داران در تهران

-

 -
-
روز چهارشنبه 14مرداد 94 گروهی از تاکسی‌داران در حوالی میدان ونک در اعتراض به حذف سوبسید بیمه رانندگان دست از کار کشیدند. معترضان سپس در محل ایستگاه تاکسیها تجمع کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند. بنا‌ به تصمیم رژیم آخوندی از این پس رانندگان بابت بیمه آزاد باید ماهی 180هزارتومان پرداخت کنند.
 

 

 
بنا‌ به خبر دیگری در همین روز مأموران رژیم در ادارهٴ مالیات تهران، تعدادی از مغازه‌ها را در پاساژ کامپیوتر ایران در خیابان ولیعصر به بهانه خودداری از پرداخت مالیات پلمپ کردند. در واکنش به این اقدام، مغازه‌داران تجمع کردند.