728 x 90

ضدو نقیض گویی در مورد مرخصی رفتن حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور ارتجاع

حسین فریدون
حسین فریدون

انتشار خبرهای ضدونقیض در رسانه‌های حکومتی در مورد مرخصی رفتن حسین فریدون بعد از زندانی شدن چند روزه به اتهام فساد و رشوه خواری، تمسخر اجتماعی بازیهای رژیم تحت عنوان مبارزه با فساد را به‌دنبال داشت.

کاربران شبکه‌های اجتماعی در این باره نوشتند: فریدون زندان نرفته به مرخصی رفت، بقایی و مشاعی همه‌اش مرخصی هستند. سعید مرتضوی هم بیشتر مرخصی بود و زودتر آزاد شد.

 

روزنامه سپاه پاسداران روز دوشنبه ۲۹مهر نوشت: حسین فریدون که صبح روز چهارشنبه ۲۴مهر برای ۵سال حبس راهی زندان شده بود، به مرخصی رفت! یک مقام مسئول در قوه قضاییه با اعلام این خبر گفت: فریدون یک مرحله از سوی زندان پذیرش شد و قبل از تعطیلی به مرخصی رفت.

این در حالیست که روز یکشنبه، خبرگزاری سپاه، خبر متناقضی را منتشر کرده و نوشته بود: یک منبع آگاه در سازمان زندانها اعلام کرد، حسین فریدون در زندان حاضر و در حال گذراندن دوران محکومیتش است. این در حالیست که خبر مرخصی رفتن این متهم منتشر شده است.