728 x 90

اخبار اعتراضي,

یاسوج - بار دیگر تجمع پرستاران در اعتراض به بازداشت خانم دکتر رزمجوی

-

 -
-
روز یکشنبه 11مرداد و به‌دنبال اعتراض مجدد جمعی از مردم یاسوج به بازداشت اهانت‌آمیز دکتر رزمجوی، پرستاران بیمارستان ولی‌عصر نیز بار دیگر نسبت به بی‌عملی ارگان حکومتی در مجازات عاملان توهین و بازداشت دکتر رزمجوی دست به تجمع اعتراضی زدند.
شايان  ذکر است، روز یکشنبه آخوند اژه‌ای سخنگوی قضاییه آخوندی و همچنین ارگان بسیج ضدمردمی (جوان) به کسانی که از بازداشت دکتر رزمجوی ابراز تأسف کرده‌اند هشدار دادند و تلویحاً گوشزد کردند این اقدامات نابه‌جا موجب دامن زدن به مطالبات مردمی می‌شود.