728 x 90

اخبار اعتراضي,

۵ رشته اعتراض و تظاهرات در پارسیان، تهران و کرمانشاه

-

 -
-
روز دوشنبه 12مرداد در کرمانشاه سه رشته تجمعات اعتراضی و تظاهرات علیه رژیم و سیاستهایش برگزار شد.
 
در اولین تجمع اعتراضی والدین دانش‌آموزان دبیرستانی کرمانشاه نسبت به اخاذی ایادی رژیم برای دریافت 100هزار تومان از هر دانش‌آموز برای کلاس‌های تقویتی تجمع اعتراضی برپا کردند.
 
دومین تجمع اعتراضی در کرمانشاه مربوط به رانندگان خودروهای سنگین بود که صبح روز دوشنبه 12مرداد 94، در اعتراض به بسته شدن یکساعته گمرگ باشماق، و نبودن حداقل امکانات رفاعی برای رانندگان و کارگران در این گمرک، در محل تجمع اعتراضی کردند.
 

 

 
سومین حرکت اعتراض در کرمانشاه به کارکنان اخراجی مرکز فنی حرفه‌ای اختصاص داشت که دولت حسن روحانی آنان را به بهانه نداشتن بودجه از کار اخراج کرده است.
 
در تهران صبح روز دوشنبه 12مرداد 94 در خیابان پانزده خرداد، نزدیک بازار بزرگ، مزدوران سرکوبگرشهرداری به تعدادی از دستفروشان که مشغول فروش روسری زنانه بودند، یورش برده و قصد دستگیری و بردن اموالشان را داشتند. دستفروشان به کمک مردمی که به پشتیبانی آنها آمده بودند مقاومت کردند. مردم اموال آنان را از چنگ مأموران مهاجم خارج کرده و به دستفروشان برگرداندند.. دستفروشان با مشاهده تجدید قوای مزدوران، محل را ترک کردند.

 

و بالاخره در شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، مردم در فشار شدید بی‌آبی قرار گرفته و نسبت به بی‌ناکارآمدی و بی‌عملی مقامات حکومتی مستمر در مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی برپا می‌کنند.