728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار کارگری,

اعتراض کارگران و کشاورزان در شهرهای سیرجان، کرج، کاشان و داراب

-

 کارخانه نساجی در آران و بیدگل کاشان
کارخانه نساجی در آران و بیدگل کاشان
کشاورزان، کارگران معدن، کارگران شهرداری و کارگران نساجی در 4 شهر میهن صدای اعتراضشان را علیه سیاستهای رژیم بلند کردند.
 
روز پنجشنبه 8مرداد کارگران کارخانه گندله‌سازی مجتمع سنگ آهن گل گهرسیرجان در اعتراض به پرداخت نشدن حق بیمه و اخراجهای بی‌رویه کارگران دست به اعتراض زدند.
 
در همین روز کارگران نساجی آران و بیدگل در شهرک صنعتی سلیمان صباحی، در اعتراض به پرداخت نشدن 4ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. این دومین تجمع اعتراضی این کارگران به جان آمده در یک ماه اخیر است. در ماه گذشته کارگران موفق شدند ایادی رژیم را مجبور کنند بخشی از مطالباتشان را بپردازد. یادآوری می‌شود، ایادی رژیم برای زهر چشم گرفتن از کارگران زحمتکش، ده تن از آنان را به اتهام آخوند‌ساخته تشویق برای اعتصاب از کار اخراج کردند. اما این امر باعث نشد که کارگران عقب‌نشینی کنند.
 
امروز پنجشنبه در شهرستان داراب فارس نیز کشاورزان بخش فسارود در مقابل ارگان حکومتی موسوم به جهاد کشاورزی تجمع کرده و نسبت به پلمب چاه‌های آبشان که منجر به نابودی بخشی از محصولاتشان شده است اعتراض کردند.
 
از کرج هم خبر آمد که یک روز قبل یعنی چهارشنبه 7مرداد کارگران شهرداری در اعتراض به پرداخت نشدن 3ماه حقوقشان تجمع اعتراضی برپا کردند.