728 x 90

قتل عام سال ۶۷ - مقام سابق وزارت اطلاعات: ۳۳هزار و ۷۰۰نفر اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند

خانواده شهیدان قتل عام در پی مزار فرزندانشان
خانواده شهیدان قتل عام در پی مزار فرزندانشان
معاون تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات آخوندها در دوران آخوند فلاحیان در یک نوار ویدئویی که در سال‌۱۳۸۷ منتشر شد، برای اولین بار در یک اعتراف تکان‌دهنده اعلام کرد: «... رژیم آخوندی در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال‌۱۳۶۷، ۳۳‌هزار و ۷۰۰نفر را اعدام کرده است. اعدام‌شدگان در گورهای جمعی دفن شدند»...

در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌یی و درگیریهای باندی «رضا ملک» یکی از همکاران سعید امامی دستگیر در بند 209 وزارت اطلاعات نگهداری زندانی می‌گردد.
رضا ملک در سال1387 پس از هفت‌سال تحمیل سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات در یک نوار ویدئویی خطاب به دبیرکل ملل‌متحد به جنایاتی که توسط وزارت ‌اطلاعات رژیم جنایتکار آخوندی صورت می‌گیرد، اذعان کرد. به‌اعتراف معاون سابق وزارت اطلاعات آخوندی، 170تا 190 گور ‌جمعی در نقاط مختلف کشور وجود دارد. تنها در تهران بیش از 100زندان و شکنجه‌گاه مخفی مربوط به وزارت اطلاعات دایر شده است. بخش‌هایی از این اعترافها که خطاب به دبیرکل ملل‌متحد ضبط شده است ذیلا آورده شده است:
«... عالیجناب 209 با بیش از یک‌صد سلول مدتی ‌است وسعت پیدا کرده، تعدادی سلول جدید و بیغوله ساخته‌اند، دو اتاق ساختند و تعدادی از سلولهای قدیم را دو تا یکی کردند. اتاقهای شکنجه و آگوستیک حتی درهایش ایزوله است. مگر سیاهچالی وحشتناک زیر ساختمان که در و دیوارش آگوستیک است، صدا بیرون نیاید و این تازه یک‌نمونه کوچکی در اوین است... ! ساواما بیش از یکصد زندان مخفی و اقماری در تهران دارد. آری عالیجناب این سیاهچال‌ها را در کل ‌کشور هم چون سلاخ‌خانه‌های سنتی اداره می‌کنند و تعداد سلولهایشان در کل کشور، عالیجناب اگر شما به‌دنبال نسل‌کشی و جنایتکاران می‌گردید، در ایران بیش از 170تا 190 شاید هم بیشتر گور دسته‌جمعی وجود دارد. عالیجناب در واقع از یک کامیون کوچک تا سه چهار کانتینر حتی در‌صد بسیار زیادی از گورهای از جنازه است. اونها را خالی و تهی از جنازه است. آنها را خالی از جنازه تحویل خانواده‌ها داده‌اند. توضیح بیشتر بدهم، عالیجناب در بعضی از آن لباس را زیر مقداری بتون آماده مدفون کردند و سنگ روی آن گذاردند که خانواده حتی نتواند نبش‌قبر کند. اجساد این گورهای ‌عمومی به‌طور دسته‌جمعی در عمق ‌زمین مفقود گشتند. جوانان و نوجوانانی که از یازده و دوازده ساله به بالا البته زنان باردار نیز شامل می‌شود. عالیجناب این جنایتها به دست همین انسان‌نماها که شعار دروغین اسلام و انقلاب و صدور آن به‌دنیا را می‌دهند انجام می‌پذیرد، بله به دست همین آخوندهای فریب‌کار و مستبد صورت می‌گیرد. عالیجناب جنایت این رژیم به‌حدی است که در طی چند ‌شب در سال‌67 بیش از 33هزار و 700نفر زندانیان دارای حکم پنج ‌سال، دو سال، یک‌سال حکم داشتند، اعدام و در گورهای دسته‌جمعی توسط کانتینرها و بلدوزرها به خاک سپرده شدند. و در مقابل این رژیم سفاک و ملایان فریبکار و جنایت‌پیشه بسیار مظلومانه به‌خاک سپرده شدند. این ‌است ثمره حکومت ولایت ‌مطلقه فقیه همه‌چیز انسان را به کام مرگ و آتش کشیده است!».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات