728 x 90

شعر پرواز - اشرف معزی

مجاهد شهید اشرف معزی
مجاهد شهید اشرف معزی
«اینک من پرواز را آموخته‌ام»
مادرم را گفتم
آشیانم بادها و توفانهاست
تا بیابم راز پرواز را
خطی سرخ که ادامه پرستوهاست
به مادرم بگویید، شبها که به آسمان می‌نگرد
من یک فانوسم و در تکرار فصلها
بهاری که در تفنگ می‌شکفد
مادرم!
امین و دلیر


ملاحظه:
مجاهد شهید اشرف معزی که یک میلیشیای پرشور بود. هیچ‌گاه لبخند از چهره‌اش محو نمی‌شد. اشرف به منطقهٴ مرزی آمده و در پایگاههای سازمان آموزشهای نظامی را گذرانده بود. در سال66 برای اجرای مأموریت به داخل کشور رفت. اما در کرمانشاه دستگیر شد و در جریان قتل‌عامها به شهادت رسید.
از اشرف معزی چند شعر و نوشتهٴ زیبا به‌جا مانده است که قطعهٴ فوق یکی از آنهاست.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ddd27d23-210e-4dd5-b365-632a5d98b4bc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات