728 x 90

خانواده شهید عبدالعظیم محمدرضایی اسفرجانی

--
--
برادر شهید در گزارشی می‌نویسد: «در مرداد و شهریور سال ۶۷، ملاقاتهای زندانیان قطع شده بود.
خانواده‌ام هر چه برای اطلاع از وضعیت برادرم (عبدالعظیم) به زندان مراجعه می‌کردند، پاسداران جوابی نمی‌دادند و بهانه می‌آوردند که فرزند شما به محل دیگری منتقل شده و نزد ما نیست.
چند‌ ماه بعد، وقتی پدرم به زندان کارون اهواز و دادستانی ضدانقلاب اهواز مراجعه کرد ضمن دادن خبر اعدام برادرم، برخی از لباسها و وسائل شخصی او را به پدرم دادند و گفتند که محل دفن او در کنار پادگان ابوذر است. وقتی پدر و مادر برای دیدن مزار او رفتند دیدند که آن قسمت را بتون‌ریزی کرده‌اند».