728 x 90

اعترافهای سردمداران رژیم به قتل‌عام وحشیانهٴ زندانیان سیاسی – علی‌اکبر محتشمی

علی‌اکبر محتشمی
علی‌اکبر محتشمی
محتشمی، وزیر کشور رژیم: تمام کسانی که دستگیر شده‌اند یا کسانی که به آنها پیوستند، اعدام شده‌اند.
آخوند محتشمی، وزیر کشور خمینی، در مصاحبه با هفته‌نامه لبنانی المستقبل چاپ پاریس (6اسفند 1367)، صریحاً به قتل‌عام زندانیان سیاسی اعتراف نمود. وزیر کشور خمینی در این مصاحبه در پاسخ به این سؤال خبرنگار المستقبل که از وی پرسید:
«آیا موج اعدامهای گسترده در ایران صحت دارد؟ و چرا؟»
گفت: «جرائمی وجود دارد که مستحق اعدام می‌باشد و طبق قانون، هر گروهی که سلاح بردارد و آدم بکشد، مستحق اعدام است و در نتیجه طبیعی است که مجاهدین مجازاتشان اعدام باشد و تمام شایعاتی که درست شده مربوط به کسانی است که در ”عملیات مرصاد“ اعدام شده‌اند.

محتشمی در ادامه این مطلب گفت: «برای فیصله دادن به این مسأله باید بگویم که تمام کسانی که دستگیر شده‌اند یا کسانی که به آنها پیوستند، اعدام شده‌اند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات