728 x 90

اعترافهای سردمداران رژیم به قتل‌عام وحشیانهٴ زندانیان سیاسی– هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی
رفسنجانی: بنا داشتند در کشور یک کار تخریبی وسیع را انجام بدهند، مجازات شدند
رادیو رژیم (16آذر 1367) رفسنجانی: «افرادی هستند که خیانت می‌کنند، مستحق مجازاتند، خوب، مجازات اعدام می‌شوند. مثلاً همین جریان اخیر عملیات مرصاد که اتفاق افتاد، مسئولان، با اسیرانی که از آنها گرفتند، درآوردند، … روشن شد که کسانی بودند در داخل کشور که معترف بودند با این جنایتی که مشترکاً عراق و منافقین بعد از اعلام آتش‌بس انجام دادند… بنا داشتند در کشور یک کار تخریبی وسیع را انجام بدهند، خوب آنها مجازات شدند».

هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه 7مرداد 67می‌گوید‌: «مردم از عملیات مرصاد و شکست منافقین خوشحالند... جنگ و صحنه به گونه‌یی درست شده بود که اینها توی کیسه آمدند و ما در کیسه را بستیم، چیزی باقی نبود که عمل بکنند. بنابراین، این یکی از فتنه‌هایی است که باید از میان می‌رفت و به این آسانی هم نمی‌شد این فتنه را خواباند و مدتها طول می‌کشید تا این بچه‌های متعصب فریب خورده‌ای که این همه به اینها در زندانها محبت شد! توبه‌شان را پذیرفتیم! به‌عنوان تائب بیرون آمدند و دوباره به آنجا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند. این فتنه باید یک‌روزی ریشه کن می‌شد... !».

هاشمی رفسنجانی 16بهمن 67 در دیدار با وزیر خارجه فرانسه که به نقض حقوق‌بشر در ایران اعتراض می‌کند می‌گوید: «... منافقین که افراد خودشان را در مرصاد از دست داده‌اند، برای توجیه اشتباه خود، مسأله‌ی اعدامها را بزرگ کرده‌اند که تلفات خودشان را که عمدتاً زندانی‌های سابق، آنها را که پس از آزادی از زندان به عراق رفته و در این عملیات کشته شده‌اند، توجیه نمایند»...