728 x 90

اعترافهای سردمداران رژیم به قتل‌عام وحشیانهٴ زندانیان سیاسی – علی‌اکبر ولایتی

علی اکبر ولایتی
علی اکبر ولایتی
اعتراف وزیر امور خارجه خمینی به موج کشتار ماههای اخیر:
ولایتی، وزیر امور خارجه خمینی، در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوپوئن (17بهمن) در پاسخ سؤال خبرنگار این روزنامه که از وی پرسید، آیا اعدام زندانیان سیاسی که توسط رهبران رژیم از جمله منتظری تأیید شده، تلاشهای رژیم را برای گشایش درهایش به‌سوی غرب، بی‌اثر نمی‌کند؛ گفت: «در این کشور کسانی که [اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند] باید کشته شوند و این قانونی است»!...
وی در این مصاحبه همچنین صراحتاً اعلام نمود که «زندانیانی که ماههای اخیر اعدام شده‌اند، از مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل خاک ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیتهای سیاسی اعتراف کرده بودند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات