728 x 90

رژیم ایران به‌دنبال سلاحهای کشتار جمعی و میکروبی

مانورهای موشکی سپاه پاسداران
مانورهای موشکی سپاه پاسداران

سلاحهای کشتار جمعی - تاریخچه

پس از آتش‌بس در جنگ 8ساله بین رژیم ایران و عراق و بعد از مرگ خمینی در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، سیستم دفاعی رژیم بر پایه بازدارندگی تعریف شد و نظریه‌پردازان ارتجاع از جمله پاسدار محمد جواد لاریجانی مشاور وزیر خارجه قبلی رژیم در این باره نوشتند: بازدارندگی بر دو رکن استوار است یکی «قدرت انهدام» و دیگری «قدرت انتقام». بر این اساس به دست آوردن، تولید و انباشت سلاح کشتار جمعی به موازات صدور تروریسم و بنیادگرایی از ابتدا دو رکن ثابت سیاست و سیستم دفاعی رژیم ایران بوده است. رژیم آخوندی از سال 1989 استراتژی دفاع پیشگیرانه را در پیش گرفته است. این استراتژی بر سه پایه زیر استوار است:
1-قدرت پذیرش تلفات زیاد در جنگهای درازمدت
2-مسلح شدن به دفاع موشکی و زرادخانه‌یی از موشکهای میان‌برد و دور برد برای جبران ضعف عملیات هوایی
3-مسلح شدن به سلاح هسته‌یی

وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی دو ارگانی هستند که به‌طور موازی فعالیتهای هسته‌یی و نظامی رژیم را پیش می‌برند.. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات و آماده‌سازیها با انرژی و بودجه کلان به‌طور موازی و تکراری انجام می‌شود و ارگانهای مختلف تابعه آنها در شورای عالی امنیت هماهنگ و فرماندهی می‌شوند.
همزمان با پذیرش آتش‌بس توسط رژیم، فروپاشی شوروی نیز شرایط جدید جهانی در اختیار رژیم آخوندی قرار داد تا تلاش خود برای دستیابی به سلاحهای میکربی و کشتار جمعی را گسترش دهد.
این تحولات سیاسی همگام با سیاست مماشات مهمترین عامل حفظ بقای رژیم آخوندی پس از خوردن زهر آتش‌بس و مرگ خمینی بود که دست آخوندها را در ادامه فعالیتهایشان باز می‌گذاشت. البته مخارج پیشبرد این سیاست رو مردم محروم ایران با دادن امتیازهای کلان در معاملات اقتصادی با طرف حسابهای خارجی خود پرداخت می‌کردند. در برابر این زد و بندها، مقاومت ایران چاره را در افشای هر چه بیشتر فعالیتهای هسته‌یی و زراد خانه‌ موشکی رژیم آخوندی و افشای رژیم به‌عنوان تهدید صلح و امنیت جهان می‌دانست و جهان رو نسبت به پدیدار شدن یک خطر جدید هشیار کرد.


رژیم ایران و سلاحهای بیولوژیک

فعالیت رژیم در زمینه دستیابی به سلاحهای بیولوژیک از سال1985 در جریان جنگ با عراق شروع شد. در سالهای 85 و 86، رژیم یک مرکز تحقیقاتی مخفی برای کار روی سموم قارچ و سموم میکروبی در انستیتو پاستور تهران به وجود آورد. در این مرکز مخفی، رژیم نتوانست سموم قارچی تولید کند و به آفلاتوکسین دست یابد. در همان حال تحقیقات مشابهی در آزمایشگاه ویرا زیر نظر دکتر ریاضی انجام می‌شد. اما در سالهای بعد که رژیم به تولید انبوه مواد میکروبی دست پیدا کرد، مرکز تولید را به مراکز نظامی منتقل نمود. این فعالیتها در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه 90 ابعاد جدیدی به خود گرفت. رژیم ابتدا دستگاههای فرمیناتور از کشورهای خارجی وارد می‌کرد اما بعداً به‌دلیل محدودیتهای بین‌المللی و نیازهای بالای رژیم به این دستگاهها، فرمیناتور را تولید کرد. اولین گام رژیم تلاش برای خرید مواد اولیه برای تولید سم بسیار کشنده مایکوتاکسین بود. بعد از مدتی رژیم ایران در زمینه جنگ بیولوژیک به تحقیقات وسیعی روی عوامل کشنده‌تر مانند بیوتاکسین و انتراکس پرداخت.
در سال 1368 رژیم برای وارد کردن دو تیره قارچ از کانادا و هلند تلاش کرد. رژیم آخوندی سپس تمرکز بیشتری روی سلاحهای بیولوژیک کرد و امکانات و انرژی زیادی را به آن اختصاص داد و آنگاه برای خرید فرمنتور که از آن برای کشت و تکثیر باکتریهای کشنده استفاده می‌کنند به تلاشهای گسترده‌یی دست زد.


تولید میکربهای آلوده کننده خاک و تولید سمهای کشنده توسط رژیم ایران

حداقل 3‌مرکز تحقیقاتی دیگر و جود دارد که ارگانهای چهارگانه فوق از تحقیقات آنها استفاده می‌کنند:
1- آزمایشگاه ویرا واقع در تهران خیابان شریعتی نزدیک حسینیه ارشاد با 250‌پرسنل. به سرپرستی دکتر ریاضی
2- تحقیقات «ویرا» به‌تازگی روی تولید میکربهایی که در خاک آلودگی ایجاد می‌کنند متمرکز بوده و به مرحله تولید رسیده است.
3- وزارت دفاع در سالهای‌64‌ـ‌65 یک مرکز آزمایش تحقیقاتی روی سموم قارچی و میکربی در بخش قارچ‌شناسی مؤسسه پاستور ایجاد کرده و روی تیره به‌خصوصی از قارچها تحقیق می‌شود که سمهای کشنده‌یی مثل آلفاتوکسین ترشح می‌کنند. سرپرست این قسمت ویژه فردی به‌نام معصومی از وزارت دفاع است و تمام کارکنان آن نیز از میان افراد وزارت دفاع هستند.
مؤسسه واکسن‌سازی رازی در حصارک کرج توسط رژیم آخوندی برای تولید حداقل سه نوع میکروب در تسلیحات میکربی و بیولوژیک مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
واشینگتن تایمز گزارش داد که رژیم آخوندی ”دارای انباشتی است که تخمین زده می‌شود بالغ بر 2000تن مواد تاول‌زا، خفه‌کننده و عصبی باشد. این مواد شامل گاز عصبی سارین و گاز خردل هست“.
ساندی‌تلگراف نیز فاش کرد که ”دلالهای تسلیحاتی چینی مواد منع شده تسلیحاتی شیمیایی به رژیم ایران فروختند“. در مرداد ماه، رادیو آمریکا فاش کرد که ”چند شرکت دفاعی اسراییل به‌طور مرتب به رژیم ایران تجهیزات فروخته‌اند“. در خرداد ماه محاکمه یک تاجر اسراییلی به‌خاطر دریافت 16 میلیون دلار پول نقد از رژیم ایران در ازای فروش مواد مرگبار شیمیایی شروع شد. در اردیبهشت، آسوشیتدپرس به‌نقل از مجله دفاعی جینز گزارش داد که چین حدود 40هزار بشکه مواد شیمیایی به یک کشتی متعلق به رژیم ایران در چین منتقل کرده است.


محور فعالیتهای رژیم ایران برای تولید و انباشت سلاحهای بیولوژیک

بر اساس «طرح جامع ملی دفاع میکروبی» محور فعالیتهای بیولوژیک رژیم حول عناصر زیر متمرکز است: 1 ـ تولید میکروب سیاه زخم در دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران.
2 ـ تولید قارچ سمی آفلاتوکسین در دانشگاه امام حسین.
3 ـ تولید بمب میکروبی با آنتراکس.
4 ـ تولید بمب میکروبی با ویروس آبله مرغان.
5 ـ تولید بمب میکروبی با میکروب حصبه.
6 ـ تولید بمب میکروبی با استفاده از آفلاتوکسین با دوز بالا برای ایجاد مسمومیت حاد.
7 ـ کلونیگ ژن یا دستکاری ژنتیک در دانشگاه مالک اشتر در صنایع ویژه دفاع.
8 ـ تولید بمب میکروبی طاعون.
9 ـ تولیدبمب میکروبی وبا.


مراکز ارتش و سپاه پاسداران رژیم ایران در خدمت توسعهٴ سلاحهای هسته‌یی و بیولوژیک

ارگانهای دست‌اندرکار پروژه دستیابی و انباشت سلاحهای میکروبی رژیم ستاد فرماندهی کل قوای رژیم، وزارت دفاع، ستاد مشترک سپاه و دانشگاه امام حسین سپاه و همچنین وزارت اطلاعات هستند
صنایع ویژه وزارت دفاع با 4000‌پرسنل یکی از مهمترین ارگانهای تولید سلاحهای بیولوژیک رژیم است و دارای یک مرکز خاص برای تولید سلاحهای بیولوژیک به‌نام مرکز تحقیقات بیولوژی صنایع ویژه است. این مرکز به‌ریاست مهندس علی پوراسد، به‌طور مستقیم زیر نظر دکتر عباسپور قرار دارد و فوق‌العاده سری محسوب می‌شود و در «مجتمع شهید میثمی» تحت ریاست مخمل‌باف در کیلومتر‌27 جاده مخصوص کرج قرار دارد.
پرسنل کلیدی و مسئولان بخشهای این مرکز از عناصر سپاه پاسداران هستند مانند: وایانی، مدیر آزمایشگاه و دکتر شاهینی، سرگروه تحقیقات میکربی.
در این مرکز 25متخصص در‌ حال فعالیت و انجام تحقیقات روی بمبهای میکربی هستند. قسمت آزمایشگاه صنایع ویژه وزارت دفاع در تهران میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی قرار دارد. سرپرست پروژه مخزنهای صنایع ویژه وزارت دفاع، دکتر غلامحسین ریاضی است و برای تهیه مخزنها از مؤسسه رازی استفاده می‌کند
وسلهای این نوع مخزنها اساساً توسط مراکزی به‌وسیله رژیم ایران ساخته می‌شوند ولی کنترل‌کننده‌های آنها را از خارج ایران وارد می‌کنند. طراح این دستگاه فردی به‌نام شلماشی است.
در وزارت دفاع رژیم سازمانی به نام سازمان صنایع ویژه ش.م.ر وجود دارد. این تشکیلات هم کار شیمیایی می‌کند و هم میکروبی. مسئول این سازمان پاسدار سرتیپ سیدی است. قبل از او فردی به نام عباسپور بود که از سوی رفسنجانی گماشته شده بود. مأموریت این سازمان مسلح کردن رژیم به بمبهای میکروبی و شیمیایی است و در زمان خاتمی تقویت شد. این سازمان مسئولیت تهیه نیازهای تکنولوژی سلاحهای کشتار جمعی بیولوژیک و شیمیایی و همچنین تولید بمبهای شیمیایی و میکروبی را دارد. شماری از متخصصان میکروبی‌خارجی با صنایع ویژه وزارت دفاع همکاری می‌کنند و شماری به استخدام این سازمان درآمده‌اند.
مرکز تحقیقات بیولوژیک سازمان صنایع ویژه در مجتمع موسوم به شهید میثمی در کیلومتر 27جاده مخصوص کرج در نزدیکی کارخانه فولاد از ارگانهایی است که به این فعالیتها اختصاص دارد.


مراکز گسترش سلاحهای نامتعارف رژیم ایران در پوش دانشگاه و مرکز تحقیقات

در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی، وزرات دفاع رژیم یک مرکز تحقیقات بیولوژیک جدید برای توسعه بمبهای بیولوژیک تشکیل داد که دانشگاه مالک اشتر نامیده می‌شود. این مرکز که مهمترین مرکز تحقیقاتی سلاحهای کشتار جمعی بیولوژیک رژیم است، در لویزان ـ شیان7 در مرکز تحقیقات فن‌آوری واقع شده است.
ـ دانشگاه امام حسین سپاه، یک بخش بیوتکنولوژی دارد که روی بمب میکروبی با قارچ سمی آفلاتوکسین کار می‌کند. در این دانشگاه سرمایه‌گذاری گسترده‌یی برای دستیابی به سلاح میکروبی انجام شده است.
ـ مرکز تحقیقات بیولوژیک بقیه‌الله سپاه که ظاهراً بیمارستان بقیه‌الله سپاه وابسته به آن است، یکی از مراکز تحقیقات مهندسی ژنتیک بیوتکنولوژی سپاه است. این مرکز روی بمبهای میکروبی کار می‌کند.
ـ ستاد مشترک سپاه در زمینه سلاحهای میکروبی به‌ریاست پاسدار سرتیپ آبرومند فعالیت می‌کند و کمیته‌های مختلفی در آن سازماندهی شده است.
ـ در وزارت اطلاعات مدیریت بررسی سلاحهای کشتار جمعی تحت ریاست مزدوری به نام عسکری وظیفه دارد که تکنولوژی کشورهای خارجی را در زمینه سلاحهای کشتار جمعی و به‌خصوص بیولوژیک به سرقت ببرد. این مدیریت مأموریت خود را در ارتباط با جاسوسانی که در کشورها دارد به پیش می‌برد.
ـ مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک بیوتکنولوژی به‌ریاست فردی به نام صنعتی از مراکز دست‌اندرکار دستیابی به سلاحهای میکروبی است. این مرکز مستقیماً روی بمب میکروبی کار نمی‌کند ولی وظیفه پشتیبانی تحقیقاتی سلاحهای بیولوژیک را دارد و در ارتباط فعال با دانشگاه مالک اشتر و دانشگاه امام حسین و مرکز تحقیقات بیولوژیک بقیه‌الله سپاه است.


هزینه شمار متخصصان در زمینه بیولوژی

به کارگیری متخصصان در این مراکز از موضوعات پرهزینه‌یی است که رژیم آخوندی از همان ابتدا در دستور کار خودش قرار داده.. مطابق اسناد مقاومت ایران و طبق تصمیمات شورای عالی امنیت رژیم قرار است شمار متخصصان در زمینه بیولوژی را در سالهای بعد به 11هزار نفر افزایش بدهند.
بودجه اختصاص‌یافته به این پروژه که سالانه میلیونها دلار است بین سایر بودجه‌های وزارت دفاع تقسیم شده تا حساسیت ایجاد نکند. در بودجه‌بندی سالانه، بخش اعظم این بودجه به‌صورت ریالی منظور می‌شود.
تلاشهای رژیم برای قاچاق این نوع تکنولوژی از غرب با استفاده از محملهای تحقیقاتی و استفاده از تکنولوژی دوگانه از‌ جمله از کشورهای سوئیس، هلند، فرانسه و ایتالیا صورت گرفته است.
رژیم آخوندی برای سرعت بخشیدن به پروژه‌های بیولوژیک و میکروبی خود با پرداخت حقوقهای هنگفت اقدام به استخدام متخصصان خارجی کرده است. این متخصصان اساساً کارشناسان روسی یا از جمهوریهای سابق شوروی بودند.


اسامی مسئولان تحقیقات شیمیایی و افشاء پوش محل کار آنها

مسئولیت امور کارشناسان خارجی و همچنین تحقیق در مورد توانمندیها و امکانات سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی در زمینه تحقیقات شیمیایی و میکربی به‌عهده سرتیپ محمد فائزی است. فائزی مدیر آموزش صنایع ویژه است و محل کار او در ساختمان خیابان زرتشت قرار دارد. فردی به‌نام دکتر معبودی همین امور را از طریق دفتر ریاست‌جمهوری هماهنگ می‌کند.
ـ دکتر مقصودی: رئیس مرکز تحقیقات علوم و فن‌آوری زیستی مرکز تحقیقات بیولوژیک مالک اشتر وابسته به صنایع دفاع است. برنامه‌ریزی کلان سلاحهای بیولوژیک به عهده دانشگاه مالک اشتر به‌ریاست مقصودی است.
ـ دکتر میرزایی: کلیه طرحهای وزارت دفاع در زمینه بیولوژیک، زیر نظر دکتر میرزایی است.
ـ دکتر حسین صنعتی: وی رئیس مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی است و از زمان جنگ رژیم ایران و عراق روی سلاحهای بیولوژیک کار می‌کند. صنعتی امکانات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی را در اختیار بمبهای میکروبی قرار داده است و از نام این مرکز به‌عنوان پوش استفاده می‌کند.
ـ دکتر ریاضی: از پایه‌گذاران سلاحهای کشتار جمعی بیولوژیکی رژیم است.
ـ دکتر میرزا خلیل بهمنی: در دانشگاه امام حسین کار می‌کند و تا کنون طرحهای دفاعی و تهاجمی ارائه داده است.
ـ دکتر تولایی، متخصص بیوتکنولوژی است که در وزارت دفاع و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه امام حسین فعالیت دارد.

رژیم ایران تولید آنتراکس تسلیحاتی را آغاز کرده است و به‌طور فعالی بر روی حداقل یک میکروب کشنده، از جمله آبله مرغان، در راستای ساختن زرادخانه تسلیحات بیولوژیکیش برآمده است. هیچ کشوری جز روسیه سلاحهای آبله‌مرغان نساخته است که روسیه هم تمام انبار خودش را در اوایل 1990 از بین برد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/330a57f1-9ce8-4de0-a138-1f8ad913cb67"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات