728 x 90

اعترافهای سردمداران رژیم به قتل‌عام وحشیانهٴ زندانیان سیاسی – موسوی خوئینی‌ها

موسوی خوئینی ها
موسوی خوئینی ها
ابلاغ دستور قتل‌عام توسط خمینی به موسوی خوئینی‌ها:
روزنامه فرانسوی لوموند، در روز11اسفند 1367:
«… امام خمینی، دادستان انقلاب، حجت الاسلام خوئینی‌ها، را احضار کرد تا به وی ابلاغ کند که از این پس تمام مجاهدین، که در زندانها یا جاهای دیگر هستند، باید به‌مثابه محارب با خدا محسوب گردیده و در نتیجه کشته شوند... اعدامها، به‌دنبال یک شبه محاکمه انجام می‌گردید، دادگاه عبارت است از اعمال فشار، برای منصرف کردن زندانی، تحقیر کردن و وادار کردن او به توبه.
جلسات این دادگاه شگفت‌انگیز، که در یکی از قسمتهای زندان، موسوم به سالن تحقیر، برگزار می‌شده، به یک‌سری سؤال که متهم در صورت تمایل به زنده ماندن باید به آنها پاسخ مثبت می‌داد، خلاصه می‌شده است… آخرین و بالاترین آزمایش: مجاهدی که به‌زور انکارهای پی‌در‌پی قاعدتاً بخشیده شده است، می‌باید خود را برای جاسوسی علیه همرزمان قدیمیش آماده کند، که در غیر این‌صورت عفو وی زیرعلامت سؤال خواهد رفت. مواردی از مجاهدین جوان اعدام شده ذکر می‌گردد که حدود هشت سال پیش در سن ‌12 یا 14سالگی به‌خاطر شرکت در تظاهرات در معابر عمومی به حبس محکوم شده بودند»...

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات