728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,تشدید سرکوب ,

دژخیمان خامنه‌ای در گرمای سوزان اهواز، برق زندانیان زندان کارون را قطع کردند

-

زندان کارون اهواز
زندان کارون اهواز
به گزارش دریافتی روز سه‌شنبه 30تیر 94، از اهواز خبر رسید که دژخیمان خامنه‌ای در این گرمای طاقت‌فرسا برق زندانیان زندان کارون را قطع کردند.
زندانیان که بسیاری از آنها مبتلا به بیماریهای متعددند، بر اثر این شرایط ضدانسانی به‌شدت در رنج و عذاب هستند.