728 x 90

خودکشی در ایران,

افزایش خودکشی در میان زنان به جان آمده کردستان

-

خودکشی یک کارگر
خودکشی یک کارگر
28تیر 94 - موج خود کشی در میان زنان محروم کردستان در دوران آخوند حسن روحانی افزایش بسیار نگران کننده‌یی یافته است.
به گفته منابع محلی طی روزهای اخیر سه هموطن کرد از جمله دو دختر جوان به زندگی خود پایان دادند.
در چند روز گذشته سردشت یک دختر جوان 21ساله تحت فشارهای زندگی خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت.
در پیرانشهر یک دختر 24ساله به همین شیوه به زندگی خود پایان داد.
علاوه بر اینها طی مدت اخیر در شهرهای کردستان ایران ده مورد اقدام به خودکشی بوده است که در 4 مورد منجر به مرگ شده است. از ده مورد خود کشی 6 مورد آن مربوط به روستای قلعه رش است. بیکاری، فقر و محرومیت از ساده‌ترین امکانات زیستی، عامل اصلی خودکشی زنان و جوانان محروم این خطه است. جایی که در دوران حکومت آخوند حسن روحانی علاوه بر افزایش سرکوب، به قتل مدام کولبران زحمتکش، تنها امید بسیاری از خانواده‌های محروم که امرار معاش را از آنها گرفته است و نان آوران خانواده را از غم ناتوانی در تأمین معاش عزیرانشان به سوی مرگ سوق داده است. همان‌طور که اخیرا در روستای ’زمکان’ از توابع شهرستان ثلاث باباجانی یک هموطن کرد که دارای دو فرزند بود به‌دلیل ناامیدی از تأمین معاش خانواده‌اش خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d5323431-9a4a-4f9d-8df6-7561928cb70c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات