728 x 90

مذاكرات هسته اي,

جاش ارنست: مذاکره‌کنندگان رژیم ایران کلیات بازرسی سرزده و ناگهانی تاریخ آژانس را پذیرفتند

-

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید
سخنگوی کاخ سفید گفت: مذاکره‌کنندگان رژیم ایران در جریان تهیه متن توافق در لوزان، با کلیات بازرسی سرزده و ناگهانی تاریخ آژانس از تأسیسات اتمی‌شان موافقت کرده‌اند.
جاش ارنست افزود: بازرسیها در ایران باید از همه زنجیره اتمی باشد که می‌تواند تأسیسات اتمی، معادن و یا تأسیسات نظامی را دربرگیرد.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: در حال طراحی یک الگو برای بازرسی از تأسیسات اتمی با به‌کارگیری از تجربه بازرسیها از سایر کشورها هستیم.