728 x 90

اعدام دسته جمعي,سرکوب زنان,تشدید سرکوب ,

اعدام ۲زندانی زن از زندان قرچک ورامین

-

اعدام
اعدام
گزارشها حاکی است روز شنبه 9خرداد 94 رژیم آخوندی دو زندانی زن از زندان قرچک ورامین را بدار آویخت.
بر اساس برخی گزارشها آنها در زندان قزل‌حصار کرج بدار آویخته شده‌اند. یکی از ۲ زن زندانی که روز شنبه اعدام شد، فاطمه مهربانی نام داشت. وی حدوداً ۳۹ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند بود. این زندانی حدود ۵ سال زندانی بود. او از بند مشاوره زندان قرچک ورامین (شهر ری) به سلولهای انفرادی منتقل و سپس اعدام شد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f69c2d42-0792-408c-80f2-a557b54e36e8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات