728 x 90

دخالتهای ایران,اخبار عراق,

جاسم نوری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در رمادی عراق کشته شد

-

جاسم نوری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران
جاسم نوری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران
سایت پاسدار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس شب گذشته 7خرداد 94 از کشته شدن یک سرکرده سپاه پاسداران به نام جاسم نوری در رمادی عراق خبر داد.
این پاسدار که از سرکردگان جنگ ضدمیهنی خمینی بوده، در کشتار مردم عراق و سوریه شرکت داشته است.