728 x 90

دخالتهای ایران,اخبار سوريه,اخبار خاورمیانه,

العرب الیوم: قلع و قمع سپاه پاسداران رژیم ایران در نبردهای عراق و شام

-

هلاکت پاسداران و نیروهای اسد در سوریه
هلاکت پاسداران و نیروهای اسد در سوریه
روزنامه العرب الیوم در مورد تلفات مزدوران رژیم ایران در عراق و سوریه نوشت: از مهمترین نتایج دخالت گسترده پاسداران تلفات انسانی بود که از طریق تابوتهای مرگ ایران از مرزها ارسال می‌شد که از صدها نفر تجاوز می‌کرد، و ضربه اساسی برای تلاش نظامی رژیم ایران، نسبت بالای تلفات در میان سرکردگان نظامی پاسداران طی ماههای اخیر است، به‌طوری‌که تلفات آنها تعداد زیادی از افسران را شامل می‌شود که آخرین آنها عبارتند از:
سرتیپ حسین بادپا از لشگر 41 ثارالله در نبردهای بصری الحریر در درعای سوریه کشته شد!.
سرتیپ علی یزدانی، رئیس دانشکده مهندسی نظامی در دانشگاه سپاه پاسداران، در نبردهای تکریت در عراق کشته شد!
سرتیپ حبیب جنتی مکان، در سامرای عراق کشته شد.
رضا حاج کارگر بارزی افسر در دمشق کشته شد.
محسن کمالی در دمشق کشته شد.
هادی کجباف در نبردهای بصری الحریر در درعا کشته شد.
و طبعاً این نامها شامل خلبانها یا افسرانی که در نبردهای اخیر تکریت کشته شدند نمی‌شود، این سوای تعداد اسیران در نبردهای اخیر در سوریه است و سرنوشتی که پس از شدت یافتن نبردهای آزادسازی شهرهای سوریه و نیز در مقابله با قیام عراق در انتظار آنها است، خلاصه این‌که سرکردگان سپاه پاسداران در نبردهای شرق قلع و قمع شدند، و سرنوشت نهایی برای پروژه تجاوزکارانه رژیم ایران و تمامی نهادها و دستگاهها و شاخه‌هایش.. شکست حتمی است، شرق با شکست ارتجاع و عصیانگری و تجاوزگری در زمانه مقدسی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7b451ede-fa26-4594-af1c-911b59479910"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات