728 x 90

اخبار يمن,اخبار خليج فارس,

رویتر: گارد ملی عربستان مجهزترین نیروی زمینی این کشور وارد نبردهای یمن می‌شود

-

ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دستور داد گارد ملی این کشور وارد نبردهای یمن شود. به گزارش خبرگزاری رویتر گارد ملی عربستان مجهزترین نیروی زمینی این کشور است.
عملیات نظامی در یمن در یک ماه گذشته بیشتر توسط نیروی هوایی عربستان و متحدان آن انجام می‌شد. گارد ملی که یک ساختار جداگانه دارد برای اولین بار است که وارد این نبرد می‌شود.