728 x 90

اعدام دسته جمعي,

کرج- خانواده ۵ زندانی محکوم به اعدام برای آخرین دیدار با فرزندانشان فراخوانده شدند

-

زندان گوهر دشت کرج
زندان گوهر دشت کرج
خانواده‌های 5محکوم به اعدام در زندانهای گوهردشت کرج و قزل‌حصار کرج، روز دوشنبه24فروردین94 به آخرین ملاقات با فرزندانشان فراخوانده شدند. این پنج تن منصور غلام زاده، رضا قربانی، محمود ملکی، احمد ملکی‌زاده و حمید فرجلو هستند که هم اینک در سلولهای زندان گوهردشت منتظر اجرای حکم هستند. این زندانیان از روز شنبه 22 فروردین 94 جهت اجرای حکم در زندانهای ندامتگاه مرکزی کرج، گوهردشت و قزل‌حصار به انفرادی منتقل شدند. بستگان یکی از این زندانیان گفته است تعداد اعدامیها بیش از این 5نفر خواهد بود. زندانیان صحبت از 14تن در انتظار اعدام کرده‌اند.
یادآوری می‌شود حکم اعدام هشت تن در ندامتگاه مرکزی کرج صبح دوشنبه 24 فروردین اجرا شد و بقیه در زندانهای گوهردشت و قزل‌حصار در انتظار اعدام به‌سر می‌برند.