728 x 90

اقلیتهای مذهبي,تشدید سرکوب ,

ممانعت از برگزاری مراسم عید پاک توسط هموطنان مسیحی در ارومیه

-

ممانعت از برگزاری عید پاک مسیحیان توسط رژیم ایران
ممانعت از برگزاری عید پاک مسیحیان توسط رژیم ایران
روز یکشنبه 16فروردین ارگان سرکوبگر موسوم به اداره اماکن نیروی انتظامی با ارسال نامه‌یی به کلیساهای این شهر مانع از برگزاری مراسم عید پاک توسط هموطنان مسیحی شد.
در نامه نیروی انتظامی رژیم آمده است: از هر گونه تجمع مسیحیان جهت برگزاری مراسم دینی عید پاک ممانعت به‌عمل خواهد آمد زیرا این جشن، مربوط به زمان دستگیری و به صلیب‌کشیدن عیسی مسیح در اورشلیم است.
ارگان سرکوبگر رژیم توصیه کرده است که هموطنان مسیحی تنها در خانه‌های خود این مراسم را برگزار کنند.