728 x 90

ادبیات و فرهنگ,

بر سایه‌سار دوست داشتن ـ نسیم هامون

-

بر سایه سار دوست داشتن
بر سایه سار دوست داشتن
از روبه‌روهایت مگریز
حتی اگر
آینه‌ها برمی‌چینند
تا گیسوی هستی‌ات را
در حلقه‌های طناب‌ها
‎ شانه کنی...
از آینه‌هایت مگریز
روبه‌روهایت را تـأویل کن
در فصلی که یاس‌ها
‎ داس‌ها می‌شکنند...
خلاصهٴ انسان را
جلوه‌گاه یاس‌های زندگی باش!
به یادآر
باغ‌های زندگی‌مان
لاله‌ای‌اند؛
برای یاس‌ها
برای نسرین‌ها
برای شیپوریها
باغچه‌یی بیاور!
تعبیر نور باش
بر سایه‌سار دوست داشتن...