728 x 90

-

سازمان خبات کردستان ایران برگزاری سومین پلنوم کمیته مرکزی منتخب کنگرهٴ پنجم

-

سازمان خبات کردستان ایران
سازمان خبات کردستان ایران
از گزارش سیاسی دبیرکل سازمان خبات کاک بابا شیخ حسینی:
-در حال حاضر یک توفان سیاسی بسیار بزرگ در کشور ایران با هدف ریشه‌کن کردن کاخ ستم آخوندی انتظار این رژیم را می‌کشد.
-سیاست رژیم آخوندی در خصوص مردم کردستان هیچ تغییرات مثبتی نداشته و ستم ملی در همه ابعاد آن نه تنها باقی مانده بلکه گسترش نیز پیدا کرده است.
- همه فشارها و سکوت بین‌المللی و به‌خصوص آمریکا در خصوص فشارهایی که بر روی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اعمال می‌شود محکوم گردید.
-دوستی و همکاری سازمان خبات کردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران مورد تأکید قرار گرفت.
در سومین پلنوم کمیته مرکزی منتخب کنگرهٴ پنجم سازمان خبات کردستان ایران، که با شرکت کلیه اعضای رهبری در پایگاه مرکزی سازمان خبات برگزار شد، کاک بابا شیخ حسینی گزارش خود را ارائه داد.
این گزارش، ابتدا رویدادها و تحولات بین‌المللی را توضیح می‌دهد و در ادامه به وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران و کردستان می‌پردازد. در بحث مربوط به اوضاع ایران، ضمن اشاره به دعاوی آخوند روحانی در نمایش انتخاباتی رژیم، آمده است:
«با گذشت زمان مشخص شد که نه تنها تصوراتی که در مورد روحانی ایجاد شده بود محقق نشدند، بلکه وضعیت ایران در همه زمینه‌ها به سمت خرابی بیشتر گام نهاده و یک بار دیگر این حقیقت نمایان شد که تغییر رئیس‌جمهور نمی‌تواند موجب تحقق تغییرات در وضعیت کشور گردد و همه اختیارات در دست خامنه‌ای قرار دارد و کسی هم نیست که بتواند یا بخواهد تغییرات به سود مردم محقق کند. یک نقطه دیگر در خصوص وضعیت ایران گسترش مشکلات درونی جناحهای رژیم و اخباری مبنی بر این‌که چه کسی را بعد از مرگ خامنه‌یی ولی‌فقیه بکنند است و این فرضیه وجود دارد که سال آینده این مشکلات و اختلافات عمیق‌تر گردند. از طرف دیگر مشکل برنامه هسته‌یی که تا کنون نیز یک راه‌حل برای آن وجود نداشته یک بحران بسیار جدی را برای حکومت ایجاد کرده و این احتمال وجود دارد که خامنه‌ای در ادامه فشارهای بین‌المللی جام زهر بنوشد و از افراطی‌گریهایش عقب‌نشینی کند. از طرف دیگر وجود محاصره اقتصادی و فساد اداری و به غارت بردن پول و سرمایه‌های مردم یک بحران بسیار بزرگ ایجاد کرده و مردم این کشور را با فقر و فلاکت بسیار مواجه ساخته است. وجود این وضعیت کاری کرده که خسارات اجتماعی روز به روز گسترش پیدا کند و از طرف دیگر حکومت برای خاموش کردن و ایجاد جو رعب و وحشت به‌منظور مهار اعتراضات اجتماعی در سطح سیاسی فضا را شدیدتر بکند و سرکوب و ایجاد وحشت و زندان و شکنجه و کشتار و اعدام را افزایش دهد».
دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران، در ادامه گزارش خود به اعتراضات مردمی به‌رغم فشارهای حکومتی پرداخته و می‌افزاید:
«در حال حاضر یک توفان سیاسی بسیار بزرگ در کشور ایران با هدف ریشه‌کن کردن کاخ ستم آخوندی انتظار این رژیم را می‌کشد. در این بخش ضعف اپوزیسیون سراسری بجز سازمان مجاهدین خلق ایران مشخص شد و تداوم ارتباط با سازمان مجاهدین به‌عنوان یک کار شایسته محسوب گردید. در این رابطه، همه فشارها و سکوت بین‌المللی و به‌خصوص آمریکا در خصوص فشارهایی که بر روی اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اعمال می‌شود محکوم گردید و دوستی و همکاری سازمان خبات کردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران مورد تأکید قرار گرفت».
گزارش دبیرکل سازمان خبات، در بحث کردستان ایران و وضعیت سیاسی و تغییرات و رویدادهای آن، خاطرنشان می‌کند:
«سیاست رژیم آخوندی در خصوص مردم کردستان هیچ تغییرات مثبتی نداشته و ستم ملی در همه ابعاد آن نه تنها باقی مانده بلکه گسترش نیز پیدا کرده است و (فضای) امنیتی بر کردستان حاکم است. در زمینه سیاسی به کوچکترین اعتراضات اجازه داده نمی‌شود و هر حرکتی نیز مجازات سنگین و اعدام و کشتار را در پی خواهد داشت و در همین رابطه اعدام‌های سیاسی در کردستان ایران بالاترین آمار را به خود اختصاص داده است. آخرین اعدامهای سیاسی نیز اعدام پنج فرزند کردستان به جرم ارتباط با احزاب کردستانی بوده که به‌رغم اعتراضات بین‌المللی باز هم حکم آنها را به اجرا درآوردند و اعدام شدند و علاوه بر اینها نزدیک به سی نفر دیگر از فرزندان کرد در انتظار اجرای احکام اعدام هستند. همچنین روزی نیست که فعالیتهای مدنی و کارگری و دانشجویی و مدافعان محیط زیست و... به ادارات بدنام اطلاعات فراخوانده نشوند و تحت نظر قرار نگیرند. در زمینه اقتصادی نیز تحریمها از یک طرف و سیاست تبعیض حکومت در قبال مردم کردستان زندگی مردم را بیشتر با بحران مواجه ساخته و اگر کسانی هم ناچاراً به ”کولبری“ در مرزها روی می‌آورند با گلوله و مصادرهٴ اموالشان مواجه می‌شوند. کردستان در زمینه بیکاری دارای بیشترین نسبت است و نتیجه این بیکاری نیز گسترش خسارات اجتماعی در کردستان است.
سومین پلنوم کمیته مرکزی منتخب کنگرهٴ پنجم سازمان خبات کردستان ایران، از سازمان جوانان خبات کردستان ایران برای برگزاری کنگره دوم و تصویب چندین ماده مهم برای پیشبرد وظایف خود سپاسگزاری نمود و به هیأت مدیرهٴ جدید سازمان جوانان تبریک گفت.