728 x 90

درگیری با مزدوران,

تهران-گوشمالی مأموران شهرداری توسط مردم به‌خاطر حمله به دستفروشان

-

 دستفروشان در بازار 15 خرداد
دستفروشان در بازار 15 خرداد
صبح روز جمعه 22اسفند 1393 حوالی ساعت 10 در محدوده 15خرداد تهران، عده‌یی از مأموران شهرداری جهت برهم زدن بساط دستفروشها به بهانه سد معبر وارد کار شده و پس از هماهنگی با مأموران انتظامی، اقدام به پراکنده کردن دستفروشان و حمله به آنها کردند که با مقاومت مردم و دستفروشان روبه‌رو شدند. مردم خشمگین دو تن از مأموران مهاجم را لگدمال کردند. یک شاهد عینی گفت: یکی از مأموران انتظامی به یکی از مأموران شهرداری گفت: "دیدی گفتم دخالت نکنید، شما به تجربه ما بی‌توجهی کردید".
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4b208512-703c-4d0f-915e-d09c2ce94f4c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات