728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهاى ايران,تشدید سرکوب ,

سیستان و بلوچستان ـ سرکوبی معلمان زهک به‌دلیل شرکت در اعتراض سراسری معلمان

-

تجمع معلمان در زاهدان - سيستان بلوچستان
تجمع معلمان در زاهدان - سيستان بلوچستان
صبح روز21اسفند حراست آموزش و ‌پروش شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان 15نفر ازمعلمان این شهرستان را به‌خاطر شرکت در اعتراض معلمان احضار کرد. بر اساس این گزارش، شهرستان زهک یکی از معدود شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است که ۹۵درصد ساکنان آن شیعه هستند، ولی در احضار امروز به این معلمان اتهام راه‌اندازی تجمعات غیرقانونی و تفرقه اندازی بین اهل سنت و تشیع زده شده است. این اتهام ساختگی است و معلمین زهک هم همزمان با همه معلمین در کشور تجمع کرده‌اند.
پرونده این 15 معلم به اداره کل آموزش وپروش استان جهت بررسی و صدور رأی ارسال شده و ظاهرا تا اطلاع ثانوی اجازه تدریس در مدارس طبق صلاح‌دید حراست آموزش پرورش زهک را ندارند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7075ef8e-3f48-45cc-b6e5-cc01f930e105"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات