728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهای ایران,تشدید سرکوب ,

وضعیت یکی از معلمان دستگیر شده در تجمع معلمان در برابر مجلس رژیم ایران

-

زندان گوهر دشت کرج
زندان گوهر دشت کرج
سعید میهن‌آرا از اهالی تهران که در تجمع معلمان در مقابل مجلس ارتجاع بازداشت شده است در بند ۱۰ زندان گوهردشت در بین زندانیان عادی نگهداری می‌شود.
وی روز یک‌شنبه ۱۰ اسفند ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.
بنا‌ به گزارشات سعید میهن‌آرا ۴۸ ساعت در وزرا بوده و توسط دژخیمان وزارت بدنام اطلاعات بازجویی شده است. سپس از بازداشتگاه وزرا به بیدادگاه رژیم شعبه ۶ ناحیه ۳۰ به‌ریاست دژخیم ناصری منتقل شده و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به زندان گوهردشت کرج منتقل و روز ۱۳ اسفند ماه به بند ۱۰ این زندان که محل نگهداری زندانیان عادی با جرایم مانند قتل و... منتقل می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/cad4b6c8-a0cc-4942-bbb2-6ae173192c60"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات