728 x 90

تشدید سرکوب ,اعدام دسته جمعي,

سوز و گداز رژیم آخوندی از اظهارات احمد شهید

-

احمد شهید گزارشگر سازمان ملل‌متحد
احمد شهید گزارشگر سازمان ملل‌متحد
رژیم آخوندی نسبت به سخنان احمد شهید، به سوز و گداز پرداخت. یکی از سایتهای وزارت اطلاعات نوشت:
احمد شهیدگزارشگر سازمان ملل‌متحد گفته است که تکنولوژیهای نوین ارتباطی به وی این امکان را می‌دهد که زمان بیشتری با کسانی صرف کند که از قربانیان خشونت یا از بستگان قربانیان خشونت در ایران هستند.
البته منظور وی از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی گروه‌های معاند نظام اسلامی و به‌خصوص (مجاهدین) است... در اثر کثرت این ملاقاتها ادبیات وی نیز تغییر کرده است و دیگر احمد شهید تبدیل به یکی از (مجاهدین) شده است.
در گزارشهای وی در اشاره به نظام، تا کنون چندین بار از اصطلاح «رژیم» استفاده شده است؛ اصطلاحی که از سوی (مجاهدین) و در مورد نظام به کار برده می‌شود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2831b549-c2b3-4d95-a97a-e1164b1a60f3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات