728 x 90

اخبار اقتصادی,اخبار اعتراضي,

مشهد -برخی نانواییها در اعتراض سهمیه آرد خود را قطع کردند

-

نانوایی
نانوایی
برخی از نانوایی‌های مشهد با مراجعه به فرمانداری در اعتراض به گرانی آرد سهمیه‌ای، سهمیه آرد اختصاصی خود را قطع کردند. نانوایان می‌گویند، با این آرد گران به اسم دولتی، ناراحتی مردم برای ما می‌ماند اما سودش را دولت می‌برد.
شایان ذکر است قیمت آرد آزاد باعث شده که قیمت نان سنگگ 1000 تومان و قیمت نان فری 600 تا 700 تومان و همچنین سایر نانها با افزایش 30 تا 40 درصدی افزایش قیمت داشته باشد.