728 x 90

زندانیان سیاسی,اذيت و آزار زندانيان,

تهران - قطع تلفن بند هشت زندان اوین بعد از اعتراض و اعتصاب‌غذای زندانیان

-

زندان اوین
زندان اوین
در پی اعتراض زندانیان سیاسی به هواخوری اجباری در هوای زمستانی و نبود لباس گرم برای زندانیان در بند ۸ زندان اوین از روز سه‌شنبه 28بهمن تماس تلفنی زندانیان با خانواده‌ها قطع شده است.