728 x 90

اخبار اعتراضي,

بوشهر- اعتراض لنج داران در بندر نخل تقی

-

گمرک بندرنخل تقی
گمرک بندرنخل تقی
جمعی از لنج داران زحمتکش بندر نخل تقی در استان بوشهر، در اعتراض به توقیف بارهای آنها توسط گمرک، در گمرک بندر نخل تقی تجمع اعتراضی کردند.
آنها می‌گفتند که بعد از گذشت چند هفته هنوز بارهای آنها تحویل داده نشده و در گمرک این شهرستان توقیف شده است.
لنج داران تهدید کردند که دیگر نمی‌توانند منتظر تصمیم رئیس گمرک شده و به‌صورت دسته جمعی برای اعتراض به گمرک استان خواهند رفت.